About

TUNGKOL SA AMIN

Uso na ngayon ang pakikipagtalik sa hindi naman asawa. Kahit mga wala pang asawa ay aktibo na sa pakikipagtalik. Ito ay dahil sa pagbagsak ng moralidad ng mga tao na sanhi ng mga napapanood sa ibat ibang uri ng media.

Ang resulta: hindi lamang wasak na pamilya kundi pati na rin ang pagkakaroon ng sakit na nakukuha sa pakikipagtalik o sexually transmitted disease (STD). Ang pagkakaroon nito ay nangangailangan ng seryosong medikal na atensyon dahil ang totoo, ang STD ay nakamamatay kapag mapabayaan.

Pero alam mo bang pwede kang makaiwas sa STD? Oo, ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng wastong kaalaman at saloobin sa sex. Ang GamotsaTulo.info ay isang website na hindi lamang tumatalakay tungkol sa epektibong mga pamamaraan kung paano gagamutin ang tulo o STD kundi ipinakikita rin nito kung paano makakaiwas sa nakapananakit at nakahihiyang sakit na ito.

Magbisita sa GamotsaTulo.info at makaiwas sa STD!