Mga Sintomas ng May Tulong Babae: Paano Mo Malalaman Kung Safe Ang Partner Mo?


ad

Dahil nauusong estilo ng pamumuhay ng mga tao sa ngayon, na pangunahin na ang paghahanap ng panandaliang aliw, maraming mga Pinoy ang nahahawa ng mga sakit na nakukuha sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa iba’t ibang mga partner. Hindi lang ito problema ng mga lalaki, kundi pati na rin sa mga babae. Pag-uusapan natin sa artikulong ito ang mga sintomas ng mga sintomas ng may tulong babae para na rin makaiwas na mahawa ng ganitong sakit. Tatalakayin din natin dito kung ano ang gamot sa tulo ng babae.

Sintomas ng may tulong babae

Liwanagin natin ang isang bagay: alam kong naghahanap ka ng impormasyon tungkol sa sintomas ng may tulong babae para maging batayan mo kung makikipagtalik ka sa isang partikular na babae o hindi. Pero tandaan, dapat na malinaw saiyo na ang sintomas ng tulo sa babae ay halos hindi mo makikita. Pwede pa ngang mapagkamalan itong sintomas ng iba pang uri ng sakit, kaya maaari ka nitong mahawaan ng babaeng sa tingin mo ay walang sintomas ng tulo.

Para sa mga kababaihan naman, tandaan na ang mga sintomas ng tulo sa babae, bagaman ito ay hindi masyadong halata ay maaaring maging sanhi ng seryosong mga kumplikasyon. Ang impeksyon na dala ng tulo ay maaaring kumalat sa bahay bata at fallopian tube na maaaring maging dahilan ng pagkakaroon ng sakit na pelvic inflammatory disease. Ang pelvic inflammatory disease ay maaaring mauwi sa pagkabaog at maaaring magpataas ng posibilidad ng pagkakaroon ng ectopic na pagbubuntis. Kaya kung ikaw ay aktibo sa pakikipagtalik sa iba’t ibang lalaki, gawin mong rutina ang regular na pagpapa-check up para sa STD, lalo na kung ikaw ay buntis.

Gaano katagal bago magpakita ang sintomas sa may tulong babae?

Bagaman may mga babaeng hindi talaga nakakaranas ng anumang sintomas kahit nahawa sila ng tulo, ang mga palatandaan ng pagkakaroon nito ay maaaring lumitaw sampung araw matapos ang unang pagkakahantad sa bacteria na nagdadala ng tulo. Kadalasan na, ang sintomas ng tulo sa babae ay hindi gaanong malala at maaaring mapagkamalang sintomas ng hindi maalis-alis na lagnat. Sa ilang mga pagkakataon, ang sintomas ng tulo sa babae ay napakalala anupa’t maaari itong magdulot ng seryosong mga kumplikasyon tulad ng kahirapan sa pagbubuntis at pagkabaog.

Kumplikasyon ng tulo sa babae

Ang tulo ay napaka delikadong sakit kung ito ay pababayaan. Sa mga babae, ang pagkakaroon ng tulo na hindi magamot-gamot ay maaaring humantong sa mabibigat na mga kumplikasyon tulad ng sakit na pelvic inflammatory disease, isang karamdaman na nagiging dahilan ng ectopic pregnancy sa mga buntis o kaya ay tuluyan nang pagkabaog ng isang babae. Kaya kailangan mong magpatingin agad sa doktor kung sa tingin mo ay nahawa ka ng tulo. Isa sa mga palatandaan ng komplikasyon na dala ng tulo ay ang pagiging sakitin, pagkakaroon ng lagnat o masakit na pakikipagtalik.

Napabayaang tulo ng babae at ang Disseminated Gonococcal Infection

Maraming mga dahilan kung bakit kailangang gamutin agad ang mga taong kinakikitaan ng mga sintomas ng may tulong babae. Ang isa sa mga seryosong sakit na maaaring makuha sa pamamagitan ng pagpapabaya at ang Disseminated Gonococcal Infection o DGI. Ang sakit na ito ay ang pagkalat ng gonorrhea sa buong katawan: sa dugo, sa balat, puso at sa mga kasukasuan. Bagaman ang DGI ay isang bibihirang kundisyon (1 sa 100 na may tulo ang nauuwi sa DGI), ang sakit na ito ay nakamamatay. Ang DGI ay maaaring magsimula dalawa hanggang 14 araw matapos na mahawa ang isang tao ng tulo. Ang mga sintomas ng Disseminated Gonococcal Infection ay ang panginginig, lagnat, pananakit ng mga kasukasuan, stiff neck na may kasamang pananakit, pagsusuka, pagkalito, at pangingisay. Kung mapapansin, ang ilan sa mga sintomas na ito ay kahawig ng sa meningitis. Ang mga doktor ay nagmumungkahi na kailangan mo nang agarang medikal na atensyon kung ikaw ay nakakaranas ng ganitong mga sintomas ng tulo para maiwasan ang nakamamatay na mga kumplikasyon.

Mga sintomas ng may tulong babae

Bagaman tulad ng nasabi na natin kanina na ang tulo sa babae ay kadalasang walang sintomas, may mga pagkakataon din naman na meron.

Narito ang ilan sa mga sintomas ng tulo sa babae:

 • Hindi normal na mapula, kulay dilaw at matubig na berdeng discharge na lumalabas sa pwerta
 • Masakit na pag-ihi
 • Masakit at nagdurugong puwet, paglabas ng discharge
 • Pamamaga ng mga mata
 • Pamamaga ng lalamunan
 • Masakit na pakikipagtalik
 • Lagnat
 • Pagkahilo
 • Masakit na likod sa bandang ibaba
 • Masaki tang tiyan sa bandang ibaba
 • Pagdurugo kahit hindi pa regla

Ano ang gamot sa tulo ng babae?

Noong nakalipas na mga taon, ang gamot sa tulo ng babae ay hindi gaanong kumplikado. Bibigyan siya ng isang injection ng penicillin. Noon, ang pamamaraang iyan ay sapat na sapagkat nagagamot nito ang karamihan sa mga babaeng may tulo. Ngayon, may mga bagong strain na ng bacteria ng tulo na naging resistant na sa iba’t ibang mga antibiotics kagaya ng penicillin, kaya’t naging mas mahirap na itong gamutin.

Pero dahil sa pag unlad ng teknolohiya, naging posible rin na magamot ang ganitong uri ng sakit gamit ang iba’t ibang gamot sa tulo na injection o iniinom.

Narito ang ilan sa mga gamot na maaaring irisita ng doktor:

 • Cefixime
 • Ceftriaxone
 • Ceftizoxime
 • Cefoxitin
 • Azithromycin
 • Doxycycline

Tandaan na ang mga gamot na ito ay mabibili kung ikaw ay nagkonsulta sa doktor at nagresita siya ng alinman sa mga gamot na nabanggit. Ang mga gamot sa tulo ay mga antibiotics at mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mga ito nang hindi naman irinireseta.

Kung buntis ang pasyente, kailangan itong malaman ng doktor dahil karamihan sa mga antibiotics na gamot sa tulo ay may epekto sa pagdadalang tao ng pasyente.

Paano makakaiwas sa tulo sa babae?

Ang pinaka mabisang paraan ng pag iwas sa pagkakaroon ng tulo maging ikaw ay lalaki man o babae, ay pagiging malinis sa moral. Ang totoo, alam namin na ang mga tao ngayon ay mas interesado na satisfaction imbes na sa moralidad, pero nakatitiyak kami na alam din ng mga tao kung ano ang dapat gawin upang makaiwas sa STD: huwag makikipagtalik sa hindi mo naman asawa.


ad

Related posts