Tulo sa Lalaki: Mga Sintomas at Gamot sa Tulo ng Lalaki


ad

Ang tulo o gonorrhoea ay isang sakit na dala ng bacterial infection. Makukuha ito sa pamamagitan ng hindi protektadong pakikipagtalik sa isa na may tulo. Pag-uusapan natin ngayon ang mga sintomas ng tulo sa lalaki, kung ano ang maaaring epekto ng sakit na ito at kung ano ang maaari mong gawin kung ikaw ay nahawa ng tulo.

Gaano kalaganap ang pagkakaroon ng tulo sa mga lalaki?

Ang tulo ay isa sa pangkaraniwang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik o STD. Katulad ng iba pang mga STD, ang mga lalaki ay may mas mababang posibilidad na mahawa ng tulo kumpara sa mga kababaihan. Ang mga babae ay may 50% posibilidad na mahawa ng tulo samantalang ang mga lalaki naman ay 20% lamang.

Gayunman, ang sakit na ito ay napakalaganap dito sa Pilipinas dahil sa huling pagtaya ng mga dalubhasa, ilang daang libong mga Pinoy ang pinangangambahang may tulo.

Ano ang mga sintomas ng tulo sa lalaki?

Kadalasan, ang unang yugto ng tulo sa lalaki ay halos walang halatang sintomas. Kaya pwede kang mahawa nito ng mga taong hindi mo alam na infected na pala ng tulo. Kung nakipag-sex ka ng hindi ka protektado, kailangan mong masuri ng doktor para matiyak na hindi ka nakakuha ng tulo.

Narito ang mga sintomas ng tulo sa lalaki:

  • Palaging gustong umihi
  • Mahapding pakiramdam sa ari kapag umiihi
  • Kapag nakipag anal sex, mahapdi at nagdurugo ang puwet
  • Paglabas ng kakaibang discharge sa ari, malamang na kulay dilaw o kulay berdeng nana

May pangmatagalang epekto ba ang pagkakaroon ng tulo sa lalaki?

May pangmatagalang epekto ba ang pagkakaroon ng tulo? Ang sagot ay oo, kung ito ay matagal na napabayaang hindi nagagamot. Pwede itong maging sanhi ng pagkipot ng butas ng iyong sex organ. Ang pagkakaroon ng peklat sa butas ng ari o epididymitisay maaaring maging dahilan ng pagbabara ng daanan ng iyong semilya na maaaring humantong sa pagkabaog. Ang posibilidad na ito ay pinag-aaralan parin ng mga dalubhasa hanggang sa ngayon.

Paano isinasagawa ang pagsusuri sa tulo sa lalaki?

Kung sa tingin mo ay nahawa ka ng tulo, madali lang ang paraan para ikaw ay masuri. Kailangan mong magbisita sa pingakakatiwalaan mong doktor para sa check up. Sa mauunlad na mga bansa, may nabibiling mga kit para suriin ang sakit kung ito ay STD.

Kung ang partner mo ay napatunayang may tulo, kailangan mo ring mag bisita sa doktor dahil malaki ang posibilidad na ikaw ay nahawa na rin.

Ang tulo sa lalaki ay nagagamot sa pamamagitan ng injection laban sa tulo.

Tulo sa lalaki: Paano ka nga ba makakaiwas?

Maraming paraan para makaiwas ang isang lalaki sa pagkakaroon ng tulo:

  • Gumamit ka ng condom kung ikaw ay makikipagtalik. Ito ay ang siyang pinakamahusay at pinakamadaling paraan para makaiwas sa tulo.
  • kailangan mong magpasuri kung ikaw ay may tulo, may sintomas ka man o wala. Kung ikaw ay aktibo sa pakikipagtalik sa iba’t ibang kapareha, kailangan mong regular na magpasuri, isang beses kada anim na buwan.
  • Huwag mag-atubiling gamutin ang sakit mo. Kung ikaw o ang partner mo ay mapatunayang may tulo, kailangan ninyong magamot sa lalong madaling panahon. Mahalaga rin ang pag iwas na makipag sex sa loob ng pitong araw ng iyong pagpapagamot, dahil sa posibilidad na ikaw ay makahawa.

ad

Related posts