Ano Ang Gamot sa Tulo: Mga Dapat Gawin Kung Ikaw ay May Tulo


ad

Natatakot ka ba na baka nahawa ka na ng tulo dahil sa ikaw ay nakipagtalik ng hindi protektado sa isa na sa tingin mo ay carrier ng sakit? May mga sintomas na ba saiyo na nagpapahiwatig na ikaw ay may tulo? Bago ka magpanic at mawalan ng pag-asa, talakayin muna natin kung ano ang gamot sa tulo nang sa ganoon ay alam mo kun paano ito haharapin

Pagsusuri sa tulo

Bago natin pag usapan kung ano ang gamot sa tulo, kailangan mo munang malaman kung paano sinusuri ang taong may tulo. Mahalaga ang prosesong ito sapagkat dapat na matiyak na tulo o gonorrhea nga ang sakit na dumapo saiyo.

Paano nga ba sinusuri ang tulo? Una, kailangan munang matiyak kung anong uri ng bacteria ang dahilan ng iyong mga sintomas. Ang susuriin ng doktor ang mga sample cells na galing saiyo. Kukunin ang mga samples na ito sa pamamagitan ng sumusunod na mga paraan.

Urine test/Pagsusuri sa ihi. Ang pagtingin sa mga selula na nasa ihi ay makakatulong para matukoy kung anong uri ng mga bacteria ang namamahay sa urethra (daanan ng ihi) ng pasyente.

Swab sa apektadong bahagi. Ang pagkokolekta ng swab sample sa mga bahagi ng katawan tulad ng lalamunan, daanan ng ihi, pwerta, puwet at iba pa ay makatutulong na matukoy kung tulo nga ba ang sakit ng pasyente. Ito ay masusing titingnan sa laboratory.

Home test kit para sa tulo ng babae. Sa mauunlad na mga bansa, available sa mga botika ang home test kits para suriin ng pasyente ang kanyang sarili kung siya nga ba ay nahawa ng tulo. Ang mga kit na ito ay naglalaman ng vaginal swabs na ipapadala mo sa laboratory kapag nakuha mo na ang samples. Itetext o iemail ka ng laboratory hinggil sa resulta ng iyong pagsusuri.

Pagsusuri para sa ibang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik

Malamang na magrekomenda ang doktor mo ng karagdagan pang mga pagsusuri para sa iba pang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Ang pagkakaroon ng tulo ay nagpapalakas ng posibilidad na ikaw ay mahawa ng iba pang STD tulad ng chlamydia. Ang pagsusuri para sa HIV ay mariingh irinirikomenda sa mga taong napatunayang may STD. Kaya depende sa mga posibilidad, malamang na sumailalim pa ang isang pasyente sa serye ng mga pagsusuri kung siya ay magpositibo sa tulo.

Gamot sa tulo

Narito ang sumusunod na paraan ng paggamot sa tulo, depende sa mga kalagayan ng pasyente.

Gamot sa tulo ng isang adulto

Ang mga taong may tulo na nasa hustong gulang na ay kadalasang ginagamot ng antibiotic. Pero dahil sa paglaganap ng makabagong strain ng mga bacteria na sanhi ng tulo na hindi tinatalaban ng mumurahing mga antibiotic, irinerekomenda ng mga doktor ang pagbigay ng ceftriaxone bilang injection, kasama ang pagpapainom ng azithromycin o doxycycline.

Gamot sa tulo ng mag-partner

Kung napatunayang ikaw ay may tulo, ang sexual partner mo ay kailangan ding mag pasuri at magpagamot laban sa tulo. Kahit na sabihin pang walang makitang anumang mga sintomas ng pagkakaroon ng tulo, kailangan niyang sumailalim sa kaparehong gamutan, tulad ng sayo. Bakit? Kahit kasi gumaling ka na sa tulo, pwede kang mahawa uli ng partner mo kung hindi siya magpapagamot.

Gamot sa tulo sa mga sanggol

Ang mga sanggol na isinilang ng mga nanay na may tulo ay ginagamot sa mata ng agaran matapos na sila ay maisilang para makaiwas sa impeksyon. Kung maimpeksyon mata ng sanggol, bibigyan siya ng matinding antibiotic para makaiwas siya sa pagkabulag.

Paghahanda bago ang pagbisita sa doktor

Kung sa tingin mo ay nahawa ka ng tulo, baka kailangan mo munang makipag appointment sa doktor na pinagkakatiwalaan mo tulad ng family doctor o general practitioner. Kung makita ng doktor na nagkaroon ng kumplikasyon ang kundisyon mo, malamang na ikaw ay i-refer sa isang espesyalista.

Dahil sa ang ganitong mga appointment ay kadalasang maikli, baka kailanganin mong maghanda ng maigi bago ka magpunta sa doktor. Narito ang ilan sa mga pwede mong gawin bilang paghahanda sa pagbisita sa clinic ng doktor.

 • Alamin ang mga kailangang gawin o mga restriction sa pagdalaw sa clinic. Magtanong kung ano ang kailangan mong gawin bago pumunta tulad ng hindi pagkain ng anuman bago ka pumunta sa clinic.
 • Isulat mo ang mga sintomas na nararamdaman mo, kahit na ang mga sintomas na sa tingin mo ay hindi naman konektado sa tulo.
 • Ilista mo ang mga gamot na iniinom o ininom mo, kasama na ang mga vitamins o food supplements
 • Isulat mo ang mga tanong na gusto mong itanong sa doktor.

Ang oras ng pakikipag-usap sa doktor ay napaka limitado kaya ang patiunang paglista sa mga tanong mo ay makakatulong para maging sulit ang iyong pagkonsulta. Isaayos ang pagkakasunod sunod ng mga tanong base importansya nito para saiyo. Unang masasagot ang mga tanong na mas importante, maubusan ka man ng oras ay naitanong mo na ang mahalagang mga tanong.

Narito ang mga tanong na pwede mong ilista kung ikaw ay may tulo:

 • Tulo ba ang dahilan ng mga sintomas na nararanasan ko?
 • Anong mga pagsusuri ang kailangan kong pagdaanan?
 • Kailangan ko bang suriin para sa iba pang mga STD?
 • Kailangan rin bang suriin ang partner ko?
 • Gaano katagal bago ako pwedeng makipagtalik ulit?
 • Paano ako makakaiwas na mahawa ulit ng tulo?
 • Anong mga kumplikasyon ng tulo ang dapat kong abangan?
 • May RiteMed ba nito? May generic na gamot ban a katumbas ng mga iniriseta mo?
 • Mayroon ba kayong mga babasahin na pwede kong madala sa bahay? Anong mga website ang pwede kong tingnan para sa karagdagan pang impormasyon ukol sa tulo?
 • Paano ko masasabi na kailangan kong bumalik sa clinic?

Karagdagan pa, huwag kang mag-atubili na agtanong sa doktor kung may hindi ka maintindihan sa mga sinasabi niya.

Ano ang iyong aasahan sa doktor?

Sa oras ng iyong pagbisita, maaari siyang magtanong saiyo ng ilang mga tanong may kaugnayan sa sakit mo. Ang pagiging handa sa posibleng mga tanong ay makakatulong na makatipid ng oras na pwede mong gamitin sa pagtanong ng mga impormasyong kailangan mong malaman.

Narito ang mga bagay na maaaring itanong ng doktor:

 • Kailangan nagsimulang maranasan mo ang ganitong mga sintomas?
 • Tuloy tuloy ba o paminsan minsan lang ang paglabas ng mga sintomas?
 • Gaano kalala ang mga sintomas?
 • Dati ka na bang nagkaroon ng STD?

Ano ang maaari mong gawin habang ikaw nagpapagaling sa tulo?

Habang ikaw ay umiinom pa ng gamot sa tulo o hindi pa nakakapag bisita sa doktor, kailangan mong umiwas muna sa pakikipagtalik. Sabihin sa mga taong katalik mo na ikaw ay may mga sintomas ng tulo para sila rin ay makapag pacheck up.


ad

Related posts