Alamin Kung Ano ang STD

Ano ang unang-una mong naiisip kapag naririnig mo ang ‘STD’? Nababahala, natatakot at nandidiri—itong tatlong ito, marahil ang mga una mong nararamdaman at naiisip. Pero bago pa man maisip at